Publié le maandag 16 augustus 2021 à 09h22

Convention Bureau Liège-Spa

  • Convention Bureau Liège-Spa Businessland
Laat u door ons begeleiden om uw vergaderingen met persoonlijke aanwezigheid te organiseren
Provincie Luik
Hoewel veel vergaderingen kunnen plaatsvinden op afstand met behulp van middelen voor videoconferenties die de afgelopen maanden een sterke ontwikkeling hebben gekend, is het soms om verschillende redenen niet mogelijk deze te gebruiken. In bepaalde situaties zijn vergaderingen met persoonlijke aanwezigheid noodzakelijk. Aarzelt u om dergelijke vergaderingen te organiseren vanwege de huidige beperkingen? Ze zijn echter nog steeds toegelaten onder bepaalde voorwaarden die uiteraard moeten worden gerespecteerd, zoals onlangs werd bevestigd door de FOD Economie.

Het is dus mogelijk om vergaderingen te organiseren in een van de vele ruimten in de provincie Luik, voornamelijk in twee specifieke situaties:
  • als de vergadering niet mogelijk is via videoconferentie omdat u documenten moet ondertekenen, vertrouwelijke financiële resultaten moet presenteren, een presentatie moet geven met behulp van flip-overs of plannen moet raadplegen;
  • als uw bedrijf geen vergaderruimte heeft of als deze te klein is om de veiligheidsafstand te respecteren.

U hoeft alleen maar in staat zijn te bewijzen dat u zich in een van deze twee situaties bevindt en voldoet aan de voorwaarden die hieronder worden beschreven:
  • respecteer de regels van 10 m² per persoon en 1,50 m afstand tussen elke deelnemer;
  • in de gebruikte ruimte en bij de receptie moet hydroalcoholische gel aanwezig zijn; 
  • het dragen van een masker is verplicht;
  • de ruimten moeten regelmatig worden verlucht (bij voorkeur elk uur);
  • voor en na de vergadering moet een gedesinfecteerde ruimte beschikbaar zijn;
  • er moeten individuele flessen water beschikbaar zijn in de ruimten; 
  • er mag geen koffiepauze of lunchpauze worden georganiseerd in de vergaderruimte.
De sites en plaatsen die dergelijke vergaderruimten aanbieden, doen er dan ook alles aan opdat u aan deze regels zou voldoen door de ruimten dienovereenkomstig in te richten om over voldoende plaats te beschikken, door ze regelmatig te verluchten of door ze te ontsmetten! U kunt kiezen tussen seminar- en conferentiecentra, zakenhotels of zelfs evenementenlocaties, er zijn talrijke mogelijkheden!
meer